In deze dienstenwijzer vindt u al onze algemene gegevens, wat wij doen, waar u terecht kan voor klachten en/of geschillen en een verwijzing naar onze Privacy Statement. 

Inhoudelijke informatie over de verzekeringen: Polisvoorwaarden

Voor inhoudelijke informatie over de door ons aangeboden verzekeringen, verwijzen we u naar de Verzekeringskaarten en/of Polisvoorwaarden, die per soort verzekering vermeld staan op www.smart2cover.nl of te vinden zijn in onze App.

Daar staat alle informatie in omtrent:

  • Het verzekeringsproduct en dekking;
  • Hoe u uw schade kan melden;
  • Hoe u wijzingen kan doorgeven;
  • Hoe de premiebetaling verloopt en info over het eventueel van toepassing zijnde eigen risico bedrag;
  • Hoe u de verzekering kan stopzetten;
  • Uw en onze rechten en plichten.

Wij adviseren u met klem om deze Polisvoorwaarden te lezen voordat u een polis afsluit.

Over ons:

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover regelt de volledige totstandkoming van de gewenste verzekering. Voor diverse gespecialiseerde verzekeraars treden wij op als intermediair. Dat wil zeggen dat u na het afsluiten van een verzekering voor wijzigingen en/of schades altijd bij ons terecht kunt. Als bestaande klant kunt u ook gemakkelijk via onze website of in onze App veel zaken zelf regelen. Wij handelen de zaken vervolgens verder voor u af met de betreffende verzekeraar. Als u een verzekering via ons afsluit, informeert Smart2Cover u duidelijk over wat u van ons kunt verwachten. 

Naam

Smart2Cover BV

Adres

Newtonbaan 3

Postcode/Plaats

3439 NK Nieuwegein

Website

www.smart2cover.nl

Email

info@smart2cover.nl

Telefoon

(030) 303 06 12

AFM nummer

12044188

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

120286347

Kamer van Koophandel

61080519

Onze diensten en dienstverlening 

Wij hebben van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid gekregen om te mogen bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent enerzijds dat we verzekeringsproducten van verzekeraars aan u mogen aanbieden, al dan niet in combinatie met onze service programma’s en anderzijds betekent dit dat wij administratieve zaken mogen (laten) uitvoeren ten behoeve van verzekeraars zoals het incasseren van premie en het afwikkelen van schadeclaims. In voorkomende gevallen zullen wij administratieve taken onderbrengen bij een “Administrator”. Deze administrateur is bevoegd om namens de verzekeraar op te treden. 

Controleren van toegezonden stukken 

Wij vragen u de polissen en andere door ons aan u toegezonden stukken altijd zelf te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden en fouten moeten door u zo spoedig mogelijk aan ons door worden gegeven. 

Vergoeding Smart2Cover

De kosten van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld salariskosten, kosten voor huisvesting en automatisering en kosten voor opleidingen en vergunningen, worden betaald vanuit de door u betaalde premie. Als u de premie hebt betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. 

Klachtenprocedure 

Hoewel we permanent ons uiterste best om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen binnen de grenzen van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw product en productvorm kunnen ook wij een fout maken of tot een beslissing komen waar u zich niet in kunt vinden. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. 

In dat geval verzoeken wij u eerst de klacht kenbaar te maken aan ons of aan de Administrator van onze producten. De gegevens van de Administrator staan altijd nadrukkelijk vermeld op de polis. 

Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht tot tevredenheid op te lossen. Mochten wij hier onverhoopt niet in slagen dan kunt u zich altijd wenden tot een andere instantie. De klachtenprocedure is afhankelijk van het product en de productsoort. In de Algemene Productvoorwaarden kunt u hiervoor de juiste contactgegevens voor uw product vinden. 

Natuurlijk kunt u zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. 

Privacy

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Lees hiervoor ons Privacy Statement op ww.smart2cover.nl.